Vieringen Basiliek

In de basiliek wordt elke zondag een eucharistieviering gehouden om 11.00 uur.
Het basiliekkoor 'Onser Liver Vrowen Sengers' zingt op de feestdagen en elke 1e en 3e zondag van de maand.
De Schola Cantorum 'Beatae Mariae Virginis' verzorgt eens per maand op de 2e zondag van de maand een gregoriaanse viering.
Op de 4e zondag zingt een gastkoor, meestal het Jozefkoor.
Indien er een 5e zondag in de maand is verzorgt het Gelegenheidskoor de viering.
Op maandagavond om 19.00 uur is er een eucharistieviering en op zaterdagmiddag 12.00 uur wordt het middaggebed gebeden in de basiliek.

Voeg toe aan uw agenda
9 juni 2024
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
10e zondag door het jaar
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg Bisdom Utrecht
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Toelichting
Introitus: Si iniquitates GR 350
Alleluia: Deus qui sedes GR 289
Offertorium: Illumina oculos GR 290
Cummunio: Quicumque fecerit 515

[HB : 23-04-2024]