PASEN: VIJFTIG DAGEN FEEST
Dirigenten en koren halen alles uit de kast om de eucharistieviering op dit hoogfeest zo feestelijk mogen te doen klinken. De koster en tal van vrijwilligers zorgen ervoor, dat de kerk er wat bloemen betreft, er zo feestelijk mogelijk uitziet. Op drie manieren kun je tegen de viering van Pasen aankijken. Allereerst als hoogfeest, dat direct aansluit op het Paastriduüm dat begint met de avondmis op Witte donderdag en wordt afgesloten met de Paaswake. In de tweede plaats vormt het hoogfeest samen met de zeven dagen, die op Pasen volgen het Paasoctaaf. De meest bijzondere dagen zijn daarbij de Paasmaandag of Tweede Paasdag en de zondag Beloken Pasen, wanneer de luiken van het Paasoctaaf bij wijze van spreken weer worden gesloten. Maar dan is het nog lang niet afgelopen, want de gehele Paastijd duurt vijftig dagen. Dit is dan de derde manier om viering van Pasen te benoemen. Feestelijke eucharistievieringen staan ons te wachten op alle zondagen; maar ook op de donderdag die valt op de veertigste dag, we vieren dan de Hemelvaart van de Heer. Op de vijftigste dag sluiten we met het Pinkerfeest de Paastijd af. Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliek of een ander koor.
[GK : 12-04-2019]