Welkom op onze website!


DE TIJD DOOR HET JAAR TOT AAN ASWOENSDAG
De Kersttijd was dit jaar lang en wel tot en met 13 januari, waarop we het feest van de Doop van de Heer vierden. In de rest van januari en in de maand februari, wordt Eucharistie gevierd in de gewone tijd door het jaar. Deelnemers aan de eucharistievieringen in deze periode, zien dit aan de kleur van de misgewaden; deze is dan groen. De priester draagt een groen kazuifel (zonder mouwen) en de diaken draagt een groen dalmatiek (met mouwen). De eerste periode van de tijd door het jaar wordt afgesloten met de Carnavalsviering op 3 maart. De koren van de Onze Lieve Vrouwebasiliek gaan met de keuze van hun repertoire uit van de lezingen, die op deze zondagen in het misboekje zijn aangegeven.
De dirigent studeert altijd de antwoordpsalm na de eerste lezing, met zijn koren in. Ook hebben de koorwerken die gezongen worden tijdens de collecte en communie-uitreiking met de lezingen van de eucharistieviering te maken. Het zelfde geldt voor het openingslied en het slotlied.

Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliekkoor of een ander koor.

wapen
[GK : 14-02-2019]
Voeg toe aan uw agenda
24 februari 2019
pastor Jaap  Scholten
Zevende zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
3 maart 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Achtste zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 9:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
3 maart 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Carnavalsviering
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Voeg toe aan uw agenda
6 maart 2019
Aswoensdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 10:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
10 maart 2019
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum BMV
Voeg toe aan uw agenda
17 maart 2019
emiritus pastoor Theo van der Sman
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers