Welkom op onze website!


VAN MARIA TEN HEMELOPNEMING TOT ALLERZIELEN

Op 15 augustus hebben we na de jaarlijkse processie rond de Onze Lieve Vrouwebasiliek, het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming gevierd. De periode tot aan het hoogfeest van Allerheiligen op 1 november heeft verschillende dagen die aanleiding geven voor Maria devotie.
Vrijdag 14 september vieren we het feest van de Kruisverheffing met een mis om 10.00 uur ’s morgens.
Zaterdag 15 september zal het middaggebed om 12.00 uur in het teken staan van Onze Lieve Vrouw van Smarten.
De maand oktober is zoals elk jaar een Mariamaand.
Op zondag 7 oktober valt de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans; op zondagmiddag 14 oktober om 15:30 uur is in de Basiliek een Kevelaerlof.

In de maanden september en oktober zal het Basiliekkoor de eucharistieviering in de OLV Basiliek verzorgen op 2-09, 16-09, 7-10, 21-10. De Schola Cantorum verzorgt de missen op 9-09 en 14-10. Op 30 september vindt een iconenwijding plaats, waarbij het Slavisch Koor Zwolle de gezangen verzorgd.
Op 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen zingt het Basiliekkoor tijdens de avondmis om 19.00 uur. Het Gelegenheidskoor zingt tijdens de jaarlijkse gedachtenis van Allerzielen op 2 november om 19.00 uur ‘s avonds.

Bij alle drie koren van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek is plaats voor nieuwe leden. Vooral heren koorleden zijn zeer welkom.
Hebt u belangstelling, neem dan contact met de heer Henk Bach; hj.bach@hetnet.nl

Mariabeeld O.L.V. basiliek 15e eeuw


[GK : 09-09-2018]
Voeg toe aan uw agenda
21 oktober 2018
Basiliekkoor
29e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
28 oktober 2018
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
30e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
1 november 2018
Allerheiligen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
2 november 2018
pastor Jaap  Scholten
Allerzielen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op vrijdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
4 november 2018
31e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
11 november 2018
32e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) schola Cantorum
Gezongen worden de wisselende gezangen voor de 32e zondag door het jaar (Intret oratio mea)
De vaste gezangen zijn van Mis XI voor de zondagen door het jaar.

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
18 november 2018
33e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor